UploadImage

บริษัท เอ็น.ที.พี.พลาสติก จำกัด

ชื่อบริษัท เอ็น.ที.พี.พลาสติก จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ รับฉีดขึ้นรูป ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์จากพลาสติกทุกชนิด
บ้านเลขที่ 705
หมู่ หมู่ที่ 4
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลนิคมพัฒนา
เขต/อำเภอ อำเภออำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก