UploadImage

บริษัท เค.ที. ฟู้ดส์ จำกัด

ชื่อบริษัท เค.ที. ฟู้ดส์ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการขายเนื้อสัตว์ อาหารทะเลสด แช่แข็ง และการบรรจุอาหารกระป๋อง
บ้านเลขที่ 145/12
หมู่ หมู่ที่ 8
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลตาขัน
เขต/อำเภอ อำเภอบ้านค่าย
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก