UploadImage

บริษัท เอ็กซ์ตรีม เมนทีแนนซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ชื่อบริษัท เอ็กซ์ตรีม เมนทีแนนซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ
บ้านเลขที่ 7/2
หมู่ หมู่ที่ 8
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลชากบก
เขต/อำเภอ อำเภอบ้านค่าย
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก