UploadImage

บริษัท เค.ซี.เมทัล จำกัด

ชื่อบริษัท เค.ซี.เมทัล จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตเหล็ก,ตัด ปั๊มขึ้นรูปต่าง ๆ รับจ้างผลิตตามแบบ ขายปลีก,ขายส่ง,เหล็กรูปพรรณต่าง ๆ
บ้านเลขที่ 149
หมู่ หมู่ที่ 1
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลสามง่าม
เขต/อำเภอ อำเภอดอนตูม
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก