UploadImage

บริษัท เค.ซี.505 จำกัด

ชื่อบริษัท เค.ซี.505 จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท ประกอบกิจการรับเหมางานตกแต่งภายใน ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบ
บ้านเลขที่ 101/1
หมู่ หมู่ที่ 5
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลหนองดินแดง
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก