UploadImage

บริษัท อุตสาหกรรมพรีฟอร์มไทย จำกัด

ชื่อบริษัท อุตสาหกรรมพรีฟอร์มไทย จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ การผลิต อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การจำหน่ายขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
บ้านเลขที่ 154/5
หมู่ หมู่ที่ 3
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลพระประโทน
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก