UploadImage

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งเหรียญทอง จำกัด

ชื่อบริษัท อุตสาหกรรมแป้งเหรียญทอง จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวจ้าว
บ้านเลขที่ 42/7
หมู่ หมู่ที่ 1
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลอ้อมใหญ่
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก