UploadImage

บริษัท อีเมค จำกัด

ชื่อบริษัท อีเมค จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตตู้สวิทบอร์ด รับจ้างประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานไฟฟ้าและโลหะ
บ้านเลขที่ 9/29
หมู่ หมู่ที่ 1
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนพุทธมณฑลสาย 5
แขวง/ตำบล ตำบลบางกระทึก
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก