UploadImage

บริษัท เค เอช คัง สแค็ฟโฟลด คอนแทรกเตอร์ จำกัด

ชื่อบริษัท เค เอช คัง สแค็ฟโฟลด คอนแทรกเตอร์ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ขายและให้เช่านั่งร้านที่ใช้ในการก่อสร้าง
บ้านเลขที่ 59/3
หมู่ หมู่ที่ 3
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลกระทุ่มล้ม
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก