UploadImage

บริษัท อินเตอร์ซิลค์สกรีน จำกัด

ชื่อบริษัท อินเตอร์ซิลค์สกรีน จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ เพื่อผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ ในอุตสาหกรรม ทอผ้า พิมพ์ผ้าและฟอกย้อม
บ้านเลขที่ 10/11
หมู่ หมู่ที่ 2
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลบางแก้ว
เขต/อำเภอ อำเภอนครชัยศรี
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก