UploadImage

บริษัท อลูมิเนียม เซอร์วิส อินดัสตรี จำกัด

ชื่อบริษัท อลูมิเนียม เซอร์วิส อินดัสตรี จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ กิจการซื้อ ขาย ผลิต ตัด รีด หลอม แปรรูป เหล็ก อลูมิเนียม ทุกชนิด เพื่อการก่อสร้าง การอุตสาหกรรมทุกปร
บ้านเลขที่ 123
หมู่ หมู่ที่ 4
อาคาร
ซอย ซอย13
ถนน ถนน3376
แขวง/ตำบล ตำบลมะขามคู่
เขต/อำเภอ อำเภออำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก