UploadImage

บริษัท หมั่นเขตรกิจ (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อบริษัท หมั่นเขตรกิจ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป เช่น งานเหล็ก งานท่อ งานโครงสร้าง
บ้านเลขที่ 239/16
หมู่
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนเนินพยอม
แขวง/ตำบล ตำบลมาบตาพุด
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก