UploadImage

บริษัท สามพรานค้าเหล็ก จำกัด

ชื่อบริษัท สามพรานค้าเหล็ก จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ นำเศษโลหะและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกโลหะมาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ ขายส่งของที่ไม่ใช้แล้ว ขายส่งโลหะและแร่โล
บ้านเลขที่ 32/1
หมู่ หมู่ที่ 7
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลคลองใหม่
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก