UploadImage

บริษัท สามพราน สตีลเวอร์คส์ จำกัด

ชื่อบริษัท สามพราน สตีลเวอร์คส์ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการ รับซื้อเศษเหล็ก เหล็กเก่า อลูมิเนียม ทองแดง และโลหะทุกชนิด เพื่อนำมาหลอมใหม่
บ้านเลขที่ 45/44
หมู่ หมู่ที่ 5
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลท่าข้าม
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก