UploadImage

บริษัท สลอม อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อบริษัท สลอม อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ ผลิตพัดลมดูดอากาศในตู้เย็น
บ้านเลขที่ 39/19
หมู่ หมู่ที่ 5
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลไร่ขิง
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก