UploadImage

บริษัท สยามเมทัล เวอร์ค อินดัสตรี จำกัด

ชื่อบริษัท สยามเมทัล เวอร์ค อินดัสตรี จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายรางไฟฟ้าประเภทโลหะ ให้บริการรับจ้างผลิตชิ้นงานตามสั่ง
บ้านเลขที่ 23/248-9
หมู่ หมู่ที่ 8
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลอ้อมใหญ่
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก