UploadImage

บริษัท สยามโปลีเท็กซท์อุตสาหกรรม จำกัด

ชื่อบริษัท สยามโปลีเท็กซท์อุตสาหกรรม จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ทอผ้า รับจ้างย้อมผ้า
บ้านเลขที่ 20/4
หมู่ หมู่ที่ 1
อาคาร
ซอย ซอยวัดท่าข้าม
ถนน ถนนเพชรเกษม
แขวง/ตำบล ตำบลยายชา
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก