UploadImage

บริษัท คาเนะมาชิ เวิร์ล จำกัด

ชื่อบริษัท คาเนะมาชิ เวิร์ล จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ จำหน่ายขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้า อะไหล่ และอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งตรวจสอบระบบไฟฟ้า จำหน่ายขายปลีกรถยนต
บ้านเลขที่ 9/168
หมู่ หมู่ที่ 6
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลบ้านฉาง
เขต/อำเภอ อำเภอบ้านฉาง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก