UploadImage

บริษัท สงวนชัยอุตสาหกรรม จำกัด

ชื่อบริษัท สงวนชัยอุตสาหกรรม จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ปั่นด้าย,เส้นด้ายฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์และสิ่งทอต่างๆ
บ้านเลขที่ 81/2
หมู่ หมู่ที่ 5
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนเพชรเกษม
แขวง/ตำบล ตำบลศรีษะทอง
เขต/อำเภอ อำเภอนครชัยศรี
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก