UploadImage

บริษัท ศาลายา อุตสาหกรรม จำกัด

ชื่อบริษัท ศาลายา อุตสาหกรรม จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ รับจ้างผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า แม่พิมพ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทำด้วยพลาสติก
บ้านเลขที่ 20/6
หมู่ หมู่ที่ 5
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลคลองโยง
เขต/อำเภอ อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก