UploadImage

บริษัท ศาลายา แมนูแฟคเจอริ่ง 2550 จำกัด

ชื่อบริษัท ศาลายา แมนูแฟคเจอริ่ง 2550 จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก การฉีก การรีด และการเป่าพลาสติกจำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำด้วยพลาสติก ประ
บ้านเลขที่ 20/6
หมู่ หมู่ที่ 5
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลคลองโยง
เขต/อำเภอ อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก