UploadImage

บริษัท ศาลายา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

ชื่อบริษัท ศาลายา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาที่ดิน จัดสรรที่ดิน เพื่อขาย
บ้านเลขที่ 95/2
หมู่ หมู่ที่ 3
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนศาลายา-นครชัยศรี
แขวง/ตำบล ตำบลศาลายา
เขต/อำเภอ อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก