UploadImage

บริษัท ศรีทองทวีป เคมิคอล จำกัด

ชื่อบริษัท ศรีทองทวีป เคมิคอล จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ จำหน่ายเคมีอุตสาหกรรม จำหน่ายสีและหมึกพิมพ์อุตสาหกรรม จำหน่ายและรับซื้อเคมีเก่าจากอุตสาหกรรม
บ้านเลขที่ 113
หมู่ หมู่ที่ 14
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนเพชรเกษม
แขวง/ตำบล ตำบลไร่ขิง
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก