UploadImage

บริษัท ศรีชนาภากำจร จำกัด

ชื่อบริษัท ศรีชนาภากำจร จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับออกแบบและตกแต่งเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า ประปา และอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประ
บ้านเลขที่ 11/5
หมู่ หมู่ที่ 3
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลบางกระทึก
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก