UploadImage

บริษัท วู้ด กรุ๊ป เฮฟวี่ อินดัสเตรียล เทอร์บายน์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบริษัท วู้ด กรุ๊ป เฮฟวี่ อินดัสเตรียล เทอร์บายน์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ซ่อมแซมชิ้นส่วนเครื่องยนต์กังหันไฟฟ้า บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์กังหันไฟฟ้า ณ โรงงานของลูกค้า บ
บ้านเลขที่ 39/9
หมู่
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนเสริมสุวรรณ
แขวง/ตำบล ตำบลมาบตาพุด
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก