UploadImage

บริษัท วีนิไทย จำกัด

ชื่อบริษัท วีนิไทย จำกัด
ประเภท บริษัทมหาชน
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายพลาสติกพีวีซี ผลิตและจำหน่ายโซดาไฟและผลิตภัณฑ์พลอยได้
บ้านเลขที่ 2
หมู่
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนไอ-สาม
แขวง/ตำบล ตำบลมาบตาพุด
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก