UploadImage

บริษัท วีนแฟงอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบริษัท วีนแฟงอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตวัดความตึงของเส้นด้ายรวมทั้งแกนพลาสติก
บ้านเลขที่ 60/22
หมู่ หมู่ที่ 3
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลมาบยางพร
เขต/อำเภอ อำเภอปลวกแดง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก