UploadImage

บริษัท วายเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อบริษัท วายเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับ
บ้านเลขที่ 187/2
หมู่ หมู่ที่ 3
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลแม่น้ำคู้
เขต/อำเภอ อำเภอปลวกแดง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก