UploadImage

บริษัท ล้อศิรินิมิตรวงศ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด

ชื่อบริษัท ล้อศิรินิมิตรวงศ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ทอผ้า ขายผ้า-เส้นด้ายและสาธารณูปโภค รับจ้างตีเกลียวเส้นด้าย
บ้านเลขที่ 22
หมู่ หมู่ที่ 14
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลไร่ขิง
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก