UploadImage

บริษัท ลองเวฟ เทคโนโลยี่ จำกัด

ชื่อบริษัท ลองเวฟ เทคโนโลยี่ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิต ค้าปลีก เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จาน ดาวเทียม และเครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสาร ทุกชนิด
บ้านเลขที่ 72/247 หมู่บ้านหมู่บ้านกลาโหมนิเวศน์
หมู่
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนพุทธมณฑล
แขวง/ตำบล ตำบลไร่ขิง
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก