UploadImage

บริษัท ควาง อิล (ไทย) จำกัด

ชื่อบริษัท ควาง อิล (ไทย) จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการ ขึ้นรูปโลหะตามชิ้นส่วนแม่แบบ เพื่อประกอบในชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ
บ้านเลขที่ 21/1
หมู่ หมู่ที่ 5
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลมาบข่า
เขต/อำเภอ อำเภออำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก