UploadImage

บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด

ชื่อบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตแป้งและเส้นหมี่
บ้านเลขที่ 19
หมู่ หมู่ที่ 1
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนเพชรเกษม
แขวง/ตำบล ตำบลยายชา
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก