UploadImage

บริษัท รุ่งทรัพย์ฟอกย้อม จำกัด

ชื่อบริษัท รุ่งทรัพย์ฟอกย้อม จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ รับจ้างย้อมผ้าและย้อมเส้นด้าย
บ้านเลขที่ 16/2
หมู่ หมู่ที่ 3
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลดอนแฝก
เขต/อำเภอ อำเภอนครชัยศรี
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก