UploadImage

บริษัท ระยอง พลาสติก แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ชื่อบริษัท ระยอง พลาสติก แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ซื้อ ขาย ชิ้นส่วนและวัสดุภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกทุกชนิด ผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุภัณฑ์ทุก
บ้านเลขที่ 162/1
หมู่ หมู่ที่ 5
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนสุขุมวิท
แขวง/ตำบล ตำบลมาบข่า
เขต/อำเภอ อำเภออำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก