UploadImage

บริษัท เมธา สตีล แอ๊พพลาย จำกัด

ชื่อบริษัท เมธา สตีล แอ๊พพลาย จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการจำหน่าย วัสดุ อุปกรณ์โรงงาน ประกอบกิจการรับจ้างผลิตงานเหล็ก และงานโลหะทุกชนิด ประกอบกิจก
บ้านเลขที่ 96/24
หมู่ หมู่ที่ 1
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลนิคมพัฒนา
เขต/อำเภอ อำเภออำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก