UploadImage

บริษัท มีชัย อินดัสทรี จำกัด

ชื่อบริษัท มีชัย อินดัสทรี จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ รับฉีด ขึ้นรูป ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์จากพลาสติกทุกชนิด
บ้านเลขที่ 81/4
หมู่ หมู่ที่ 5
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลมาบข่า
เขต/อำเภอ อำเภออำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก