UploadImage

บริษัท มาสเท็กซ์ จำกัด

ชื่อบริษัท มาสเท็กซ์ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตและส่งออก ผ้าลูกไม้ปัก
บ้านเลขที่ 69/5
หมู่ หมู่ที่ 2
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี
แขวง/ตำบล ตำบลขุนแก้ว
เขต/อำเภอ อำเภอนครชัยศรี
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก