UploadImage

บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด

ชื่อบริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด
ประเภท บริษัทมหาชน
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์
บ้านเลขที่ 99
หมู่ หมู่ที่ 9
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนเพชรเกษม
แขวง/ตำบล ตำบลไร่ขิง
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก