UploadImage

บริษัท ภูดิภัส การแพทย์ จำกัด

ชื่อบริษัท ภูดิภัส การแพทย์ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการศูนย์ตรวจสุขภาพให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงให้บริการห้องทดลองสำหรับตรวจ
บ้านเลขที่ 602
หมู่
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนเพชรเกษม
แขวง/ตำบล ตำบลพระประโทน
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก