UploadImage

บริษัท ภัทราการ์เม้นท์ จำกัด

ชื่อบริษัท ภัทราการ์เม้นท์ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องนุ่งห่มทุกชนิด ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
บ้านเลขที่ 117/37-39
หมู่ หมู่ที่ 2
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลคลองใหม่
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก