UploadImage

บริษัท เฟรช - เทค แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด

ชื่อบริษัท เฟรช - เทค แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
บ้านเลขที่ 88/18
หมู่ หมู่ที่ 2
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลมะขามคู่
เขต/อำเภอ อำเภออำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก