UploadImage

บริษัท เพลินพิศ ก่อสร้าง จำกัด

ชื่อบริษัท เพลินพิศ ก่อสร้าง จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง เช่ายานพาหนะ
บ้านเลขที่ 48/4
หมู่ หมู่ที่ 3
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลทับมา
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก