UploadImage

บริษัท เพ็ชร อี เอ็น จี จำกัด

ชื่อบริษัท เพ็ชร อี เอ็น จี จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิต รับจ้างผลิตเฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ยางพาราทุกประเภท ทุกชนิด ส่งออกเฟ
บ้านเลขที่ 114/4
หมู่ หมู่ที่ 2
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนสาย 344 (บ้านบึง-แกลง)
แขวง/ตำบล ตำบลทางเกวียน
เขต/อำเภอ อำเภอแกลง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก