UploadImage

บริษัท พี.เอส.ฟิชเชอรี่ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซปอร์ต จำกัด

ชื่อบริษัท พี.เอส.ฟิชเชอรี่ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซปอร์ต จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ นำเข้า,ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีกอุปกรณ์ประมง
บ้านเลขที่ 99
หมู่ หมู่ที่ 2
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลกระทุ่มล้ม
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก