UploadImage

บริษัท พี.เอช.ฟู้ดส์ จำกัด

ชื่อบริษัท พี.เอช.ฟู้ดส์ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยว
บ้านเลขที่ 33/1
หมู่ หมู่ที่ 1
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนเพชรเกษม
แขวง/ตำบล ตำบลอ้อมใหญ่
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก