UploadImage

บริษัท พี.บี. 49 จำกัด

ชื่อบริษัท พี.บี. 49 จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บ้านเลขที่ 82/2
หมู่ หมู่ที่ 1
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนศาลายา-นครชัยศรี
แขวง/ตำบล ตำบลทรงคนอง
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก