UploadImage

บริษัท พี.ที.จิเนติกส์ จำกัด

ชื่อบริษัท พี.ที.จิเนติกส์ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ สุกร
บ้านเลขที่ 459
หมู่
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนเพชรเกษม
แขวง/ตำบล ตำบลห้วยจรเข้
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก