UploadImage

บริษัท พี.ซี.เอ็น.แฟคตอรี่ จำกัด

ชื่อบริษัท พี.ซี.เอ็น.แฟคตอรี่ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปทุกชนิด รับจ้างเย็บ
บ้านเลขที่ 65/108
หมู่ หมู่ที่ 5
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลศาลายา
เขต/อำเภอ อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก