UploadImage

บริษัท พี.เค. อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ชื่อบริษัท พี.เค. อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า รับจ้างบริการซ่อมบำรุง
บ้านเลขที่ 9-10/68
หมู่ หมู่ที่ 8
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลอ้อมใหญ่
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก