UploadImage

บริษัท พี เค โมเดิร์น กรุ๊ป จำกัด

ชื่อบริษัท พี เค โมเดิร์น กรุ๊ป จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ประกอบกิจการก่อสร้างอาคา
บ้านเลขที่ 1/1
หมู่
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนหัวน้ำตก
แขวง/ตำบล ตำบลมาบตาพุด
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก